tckiz
   TARİHÇE:

    Aile Sağlığı Çalışanları 2007 Mayıs öncesinde birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışırken Aile Hekimliği Pilot Uygulaması hakkındaki Kanun uyarınca, hizmet puanlı öncelikle, seçimlerini yaparak 17 Nolu Altındağ Aile Sağlığı Merkezi'nde göreve başlamışlardır. Temmuz 2010 itibarı ile mevcut mevzuat gereğince dört hekimin bölgelerinde yeni bir merkez açmaları istenmiştir. Kiralama yöntemiyle elde edilen bina aile hekimleri tarafından onarılmış, tanzim edilmiş, donatılmış ve hizmete açılmıştır.
GÖREV DAĞILIMI :
görevler
ÇALIŞMALARIMIZ :

            Merkezimiz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Tepecik Araştırma ve Eğitim Hastanesi, Eşrefpaşa Belediye Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesine yakın olmasına rağmen, bölgemiz birinci basamak sağlık hizmetlerini yoğun olarak kullanmaktadır. Hasta muayene saylarımızın yıllara dağılımını grafikte görebilirsiniz. 

ismsb

© Önder Gören   [DW  CS4] [php - MySQL]